AOC ve Philips Monitörleri prestij sahibi, EPEAT Climate+™ Şampiyonları oluyorlar

Artık ikisinin logosu da EPEAT websitesinde öne çıkıyor, bu da onların ekolojik bilince sahip teknoloji alanında oynadıkları önemli rolü ve gördükleri takdiri ifade ediyor. Bu sertifikasyon, onların katı çevre standartlarına uyan, yüksek performanslı ürünler geliştirme konusuna gösterdikleri bağlılığın altını çiziyor.

Hızla tırmanan iklim krizi ile karşı karşıyayken başta Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ICT) olmak üzere bütün sektörlerde yenilikçi çözümlere acilen ihtiyaç var. İşte karşı karşıya olduğumuz bu çevresel meydan okuma endüstri içerisinde hem üreticilerin hem de tüketicilerin acilen harekete geçmesini gerektiriyor.

EPEAT Climate+ Sertifikasyonu: yeni bir kıyaslama EPEAT Climate+ sertifikasyonu, daha sürdürülebilir elektronik ürünlere doğru gidişatta AOC ve Philips Monitörlerini lider olarak ortaya koyar. Küresel Elektronik Konseyi (Global Electronics Council-GEC)’nin denetiminde gerçekleşen sertifikasyon süreci, ürünlerin karbon ayak izlerini azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme odağı ile tasarlanıp üretildiğini belirten katı kriterlere uymayı zorunlu kılar. EPEAT Climate+ Champions ise EPEAT Climate+ sınıflandırmasını elde etmiş EPEAT tescilli ürünleri olan üreticilere verilen addır.

EPEAT Climate+ sınıflandırması için ürün gereklilikleri EPEAT Climate+ sınıflandırması elde etmek için ürünler, sürdürülebilirliğe kapsamlı bir yaklaşımın olduğunu gösteren bazı kilit kriterleri yerine getirmelidir:

1. Halka Açık ve Üçüncü Taraflarca Doğrulanmış Ürün Sera Gazı Bildirimleri: ürünün sera gazı emisyonlarına dair şeffaf ve doğrulanmış bildirimler.

2. Enerji Verimli İlk Aşama İmalat Süreçleri: enerji verimliliğini önceliklendiren imalat süreçleri.

3. Bilim Temelli Sera Gazı Azaltım Hedefleri: sera gazı emisyonlarını azaltmak için bilimsel dayanağı olan hedefleri taahhüt gösterme.

4. Yenilenebilir Enerji Kaynak Kullanımı: ürün imalatında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.

5. Ürünün Enerji Verimliliği Standartları: ürünün enerji verimliliği alanında yüksek standartlara uygunluk.

Aralarında imalatçıların, bilim insanlarının, politika yapıcıların ve sürdürülebilirlik savunucularının da olduğu geniş yelpazedeki paydaşlar ile işbirliği kurarak hazırlanan bu kriterler, ürünlerin karbonsuzlaştırma için en yüksek endüstri standartlarını karşılamasını garantilemek için tasarlandı.

Kapsamlı sürdürülebilirliğe bağlılık Bu sertifikasyon, yalnızca ürünlerin çevre dostu tasarımını değil, aynı zamanda da arkalarındaki şirketlerin sorumlu uygulamalarını da tanıyor. Küresel Elektronik Konseyi (GEC)’nin onayladığı üçüncü taraf doğrulama uzmanları gerekli bütün iklim kriterlerinin yerine getirilmesinin sağlayarak EPEAT Climate+ sınıflandırmasına önemli bir güvenilirlik düzeyi katmış oluyor.

Tüketiciler ve çevre üzerindeki etki Bu sertifikasyon özellikle, tüketicilerin yaptıkları tercihlerin çevre üzerindeki etkisi hakkında giderek daha fazla bilinç sahibi oldukları bir dönemde, daha da anlamlı. Satın alan kişilerin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı gözeterek tasarlanmış ve üretilmiş teknoloji ürünlerini hızla tespit edebilmelerini sağlıyor, böylece kolektif iklim krizini hafifletme çabasına katkıda bulunuyor. AOC ve Philips Monitörlerinin başarısı, tüketicileri güçlendirerek çevresel sorumluluk değerleri ile aynı hizada buluşan ürünleri seçmeleri konusunda onların bilgilendirilmiş kararlar almalarını sağlıyor.

Kevin Yang’dan mesaj var AOC ve Philips Monitörlerinin karbon ayak izlerini azaltmak ve elektronik sektöründe sürdürülebilir uygulamaları artırmak için devam eden çabaları, onların kurumsal değer sisteminin tam kalbinde yer alıyor. Philips / AOC Monitörleri & IT Küresel Ürün Müdürü | AB Teknik Ürün Başkanı Kevin Yang şunları söyledi: “Küresel Elektronik Konseyi’ne yeni EPEAT Climate+ sınıflandırmalı ürünler sertifikasyonunu lanse ettiği için teşekkür etmek isteriz, bu sayede bizim gibi üreticiler piyasaya daha sürdürülebilir ürünler sunmak konusunda daha da güçlendirilmiş olacaklar. AOC ve MMD olarak, sürdürülebilirliğin başarımızda kilit rol oynadığını ve bize bireyler, genel olarak toplum ve hepimizin içinde yaşadığı çevre için daha iyi bir gelecek yaratmamızı sağlayan becerilerimizi, uzmanlığımızı ve ilişkilerimizi kullanma fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.”

Daha yeşil bir geleceğe doğru AOC ve Philips Monitörlerinin EPEAT Climate+ sertifikasyon başarısı, çevresel sürdürülebilirlik yolculuklarında önemli bir adım. Ürünlerine sürdürülebilirliği dahil etmek için proaktif bir yaklaşıma ve ve hem çevrenin hem de tüketicilerin esenliği için bağlılıklarına işaret ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x